Nasi podopieczni

Nasi podopieczni mają swoje zainteresowania i pasje, chcą osiągać sukcesy na wielu płaszczyznach.
To dopinguje nas do stworzenia im optymalnych możliwości rozwoju.

Pomóż nam pomagać innym.
Bądź pewny, że robimy rzeczy ważne i dobre.


Stowarzyszenie „Parasol”

Stowarzyszenie "Parasol" jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność społeczną na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje min. poprzez: organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów, współpracę z osobami i instytucjami
o podobnych celach działania, pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

Wesprzyj Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 "PARASOL" - Podaj parasol