Dane Stowarzyszenia

NUMER KRS – 0000408057
REGON – 145977053
NIP - 525-252-71-75

Konto: Bank  Zachodni WBK 47 1090 1694 0000 0001 1850 9648